பயோ காஸ்பயோ காஸ் எரிவாயு கலன்


Pasumai Nayagan பசுமை நாயகன்

பயோ காஸ் எரிவாயு கலன் விற்பனைக்கு :


பலன்கள் : 
*ஒரே முறை மட்டும் முதலிடு.
*காய்கறி கழிவுகளில் இருந்து எரிவாயு உறபத்தி செய்ய முடியும்.
*சிலின்டர் வாங்க தேவை இல்லை.
*பராமரிப்பு எளிது.
*குறைந்த இடத்தில நிறுவலாம்.
*துர்நாற்றம் வீசாது.
*3 மணி நேரம் முதல் ஐந்து மணி நேரம் வரை சமிக்க முடியும்.
*கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்சாலைகள் ஆகியவற்றிற்கு *தேவைக்கு ஏற்ற வகையில் அமைத்து தரப்படும்.
*இந்திய அரசின் MNRE ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
*இலவசமாக அமைத்து தரப்படும் 
*சர்வீஸ் செய்து தரப்படும்.
*20வது வருட கியாரண்டி உண்டு 
*அடுப்பு ,Hose ஆகியவை kit உடன் வழங்கப்படும்.
*70 % காஸ் 30 % கழிவு 
*கழிவை இயற்கை உரமாக பயன்படுத்தலாம்.

தொடர்புக்கு 
ராஜ ராஜன் .நீ 
+91 - 7200563961